Beleggen met spaargeld

De meeste mensen houden iedere maand een klein deel van hun nettoloon over dat gespaard kan worden. Helaas zijn op dit moment de spaarrentes op een erg laag punt. In de praktijk kan er nog maar weinig verdiend worden aan sparen. Een manier om toch nog wat rendement te hebben op het spaargeld, is beleggen. Beleggen is in principe het investeren in bepaalde effecten met het doel hier financiële winst uit te halen. Bij beleggen bestaat ook een zeker risico.

Verschil sparen en beleggen

In principe is ook sparen een vorm van beleggen. Je stalt je geld bij een bank die hier handelingen mee uitvoert. Als tegenprestatie ontvang je een rente over het spaartegoed, oftewel: je behaalt een winst uit de investering. Tegelijkertijd is er ook een risico: de bank kan failliet gaan, wat kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde geld. Sparen is echter een zeer veilig vorm van beleggen. De winst is klein, maar de kans op verlies van geld is ook erg klein.

Zelf beleggen of laten beleggen

Wil je gaan beleggen, dan kun je ervoor kiezen zelf actief te gaan beleggen, of dit werk uit handen te geven. Bij de laatste vorm belegt dat bank het geld voor je en bepaalt de bank in welke fondsen belegd wordt. Meestal kan hierbij gekozen worden voor verschillende profielen waarin belegd wordt: van zeer defensief tot zeer offensief. Concreet betekent dit dat de nettowinsten bij zeer defensief laag zijn, maar het risico ook laag is. Bij een zeer offensief profiel zijn de potentiële nettowinsten erg hoog, maar is het risico ook groter. Jaren met hoge rentepercentages kunnen afgewisseld worden met jaren met grote verliezen.

Hoeveel kan ik beleggen?

Hoeveel je kan beleggen hangt af van je nettoloon en je vaste lasten. Op je loonstrookje staat je brutoloon vermeldt, maar hier worden nog heffingen en belasting van af getrokken om tot het nettoloon te komen. Weet je niet exact wat je nettoloon is, dan kun je van bruto netto berekenen met een calculator. Het nettoloon is het loon dat je daadwerkelijk ontvangt op je rekening. Van dit nettoloon gaan nog vaste lasten af, zoals huur/hypotheekaflossing, boodschappen, water-gas-elektra en verschillende abonnementen.

Na al deze kosten blijft er doorgaans nog een klein bedrag over dat gebruikt kan worden om te beleggen. Het kan per maand verschillen hoeveel je overhoudt. Wil je berekenen hoeveel je gemiddeld kan beleggen, maak dan een kritische analyse welke uitgaven essentieel zijn en welke niet. Wil je meer beleggen, probeer dan te korten op niet-essentiële zaken, zoals avondjes uit, luxeproducten en A-merken in de supermarkt.