Archive for the ‘vermogen’ Category

Posted by admin at juli 5, 2017

Category: vermogen

Een bedrijf dat in de problemen komt heeft natuurlijk de behoefte om te overleven. Iedere ondernemer zal trachten om nog het maximale uit zijn bedrijf te halen. In België is er zelfs een speciale wet opgesteld om bedrijven die zich in een situatie bevinden waarbij de continuïteit in gevaar komt te helpen. Deze wet is de Wet op Continuïteit van ondernemingen. Als een bedrijf gebruik wilt maken van deze wet zal deze een procedure moeten starten bij de rechtbank. Er zal dan getracht worden om afspraken te maken met alle schuldeisers en alle andere partijen die de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen. In de meeste gevallen betekent het echter wel dat een bedrijf die gebruik maakt van de WCO ook een reorganisatie moet gaan doorvoeren om te voorkomen dat dergelijke problemen weer voorkomen.

Bijstand

De meeste ondernemers zijn juridisch niet sterk onderlegd. Het nadeel hiervan is dat ze soms contracten afsluiten die hen in de problemen brengen. Het is dan ook zeker verstandig om juridische bijstand in te schakelen die er voor kan zorgen dat er geen verkeerde schikkingen worden afgesproken. Daarnaast is het ook verstandig om te zorgen voor een goede boekhouder, die er voor zorgt dat alle stappen die genomen gaan worden goed nagerekend worden.

Redden wat er te redden valt

Het doel van de WCO is om te redden wat er te redden valt van een onderneming die op de rand van de afgrond staat. Door bijvoorbeeld te trachten een deel van de onderneming los te koppelen van het complete bedrijf en te laten doorstarten kan er nog een deel gered worden. Uiteraard wordt dan alleen het gezonde deel van het bedrijf opnieuw opgestart. Een ander veelvoorkomende situatie is het indienen van een schikkingsvoorstel met de schuldeisers. Hierbij krijgen zij minder geld, maar kan het bedrijf wel blijven voortbestaan. Als het bedrijf namelijk failliet gaat is de kans dat de schuldeisers geld krijgen zelfs nog een stuk kleiner. Dit is dan ook voor hun eigen bestwil, en dus eigenlijk een win-win situatie in een zeer vervelende omstandigheid.