Fondsen

Naast het verrichten van vermogensbeheer heeft Attica ook twee beleggingsfondsen op de markt gebracht waarmee beleggers de gelegenheid wordt geboden te participeren in een selectie van hedge funds. Deze twee fondsen zijn:

Long/Short Selector Fund (alternatief voor aandelenbeleggingen)

Market Neutral Selector Fund (alternatief voor obligatiebeleggingen)

 

Long/Short Selector Fund

Het is de doelstelling van het Long/Short Selector Fund om op middellange termijn de aandelenmarkt te verslaan met een fractie van het risico dat normaal gesproken met aandelen wordt geassocieerd.

Hiertoe belegt het Long/Short Selector Fund wereldwijd in hedge funds die met elkaar gemeen hebben dat zij beperkt gevoelig zijn voor de bewegingen van de aandelenmarkt. Potentiële kandidaten voor de beleggingsportefeuille worden zorgvuldig en uitgebreid aan een onderzoek onderworpen voordat zij worden goedgekeurd. Alvorens tot belegging wordt overgegaan vindt eveneens een inschatting plaats van de omgeving waarin het hedge fund zich beweegt. Het gemiddeld aantal fondsen waarin wordt belegd ligt rond 25. 

Performance (schatting)

April
+ 0,80%
Year to date
+ 5,20%
Sinds oprichting
+ 62,70%

 

 

Market Neutral Selector Fund

Het is de doelstelling van het Market Neutral Selector Fund om ongeacht de bewegingen van de aandelenmarkt en de obligatiemarkt jaarlijks 5% netto boven Euribor te genereren met een volatiliteit die hoogstens die van de obligatiemarkt evenaart.

Hiertoe belegt het Attica Market Neutral Selector Fund wereldwijd in hedge funds die met elkaar gemeen hebben dat zij ongevoelig zijn voor de bewegingen van de aandelenmarkt. Potentiële kandidaten voor de beleggingsportefeuille worden zorgvuldig en uitgebreid aan een onderzoek onderworpen alvorens zij worden goedgekeurd. Alvorens tot belegging wordt overgegaan vindt eveneens een inschatting plaats van de omgeving waarin het hedge fund zich beweegt. Het gemiddeld aantal fondsen waarin wordt belegd ligt rond 25.

Performance (schatting)

April
+ 0,91 %
Year to date
+ 2,76 %
Sinds oprichting
+ 22,10 %

 

Disclaimer: deze fondsen zijn opgeheven. Inleggen in deze fondsen is niet meer mogelijk.