Koerswinst maken

Koerswinst maken

Wanneer u van een bepaalde waarde binnen 3 maanden koerswinst verwacht, kunt u uiteraard die waarde kopen tegen betaling van de marktprijs van de dag., maar u kunt ook een optie op die onderliggende waarde kopen, waarvoor u slechts de premie betaalt. Nemen we als voorbeeld aandelen Koninklijke Olie. Op het moment van aankoop doet de koers  € 60 per aandeel. U besluit om 100 aandelen ad  60 euro te kopen =  € 6.000 euro. Stijgt het aandeel naar  € 65 euro dan heeft u een winst van 100 x  € 5 = € 500 of wel 12% van de investering.

I.p.v. het aandeel had u ook een optie(contract = het recht om 100 aandelen ) met expiratie van bijv. 3 maanden kunnen kopen. De optiepremie bij een uitoefenprijs van € 60 kost  € 3,00 maal 100 =  € 300 excl. aankoopkosten. Wanneer de koers van het aandeel stijgt van € 60 naar € 65 dan zal deze calloptie minimaal de intrinsieke waarde van € 5 bezitten. Daarnaast zal er nog wat tijdwaarde kunnen resteren.  Bij een stijging naar € 65 euro per aandeel verdient u met deze optie dus minimaal 100 x € 5 =  € 500  minus € 300 aankooppremie =  € 200 of wel een opbrengst van 66,6%  op geïnvesteerd vermogen excl. transactiekosten.

Zou het aandeel nog verder zijn gestegen, bijv. naar  € 70  per aandeel dan zou de winst zijn opgelopen naar 100 x  € 10 = €  1000 minus € 300 premie =  € 700 of een opbrengst van 233%. Zou het aandeel daarentegen niet zijn gestegen of zelfs gedaald dan loopt de optie waardeloos af,  hetgeen betekent dat de premie 0 waarde heeft bij expiratie. Het aantrekkelijke van opties is dat je nooit meer dan de ingelegde premie plus de transactiekosten kan verliezen.

Hetzelfde zou u kunnen doen uitgaande van een dalingsverwachting. In dat geval koopt u geen call maar een put. Stel, u verwacht dat Olies in 3 maanden dalen van € 60 naar  € 55. U koopt een put met een expiratie van 3 maanden en een uitoefening  € 60, waarvan de premie € 1,50 maal 100 =  €  150 excl. transactiekosten. Wanneer de koers van het aandeel daalt van € 60 naar € 55 dan zal deze putoptie minimaal de intrinsieke waarde van € 5 bezitten, afgezien van de tijdwaarde.  U verdient in dit geval ook minimaal € 500 minus de aankooppremie ad € 1,50 =  € 350 excl.

transactiekostenkosten. De opbrengst in procenten van het geïnvesteerde kapitaal zou dan 233% zijn geweest. Zou u in dit geval de onderliggende aandelen in bezit hebben gehad dan zou u een verlies van € 500 hebben geleden of wel 8.3%. Zou het aandeel  nu niet zijn gedaald of zelfs gestegen dan loopt ook hier de optie waardeloos af met een 0-premiewaarde. Evenzo zou het verlies nooit groter geweest kunnen zijn dan de betaalde premie plus kosten.