Vermogen genereren

Extra inkomen genereren

Met aandelenbezit kan men ook middels opties een extra inkomen verkrijgen. Stel dat u wederom 100 aandelen Koninklijke Olie bezit gekocht tegen een prijs van € 60 per aandeel. U bent tevreden als u deze aandelen zou kunnen verkopen tegen een prijs van € 70. In dat geval kunt u de verplichting op u nemen om de ‘Olies’ te moeten verkopen tegen een koers van  € 70 per aandeel. U ‘schrijft’ dan een call van € 70 met een bepaalde looptijd met de verplichting te verkopen als ‘Olies’ dat niveau hebben bereikt. Voor het aangaan van deze verplichting ontvangt u de premie van de optie, die u als extra inkomen kunt beschouwen. Indien het aandeel beneden de koers van € 70 blijft noteren, behoudt u de aandelen en strijkt  de premie op zoals dat heet. Dit geldt natuurlijk ook bij het verstrijken van de looptijd. We spreken in dit geval van ‘gedekt’ schrijven er van uitgaande, dat u de aandelen metterdaad in bezit had. Bij het niet bezitten van de aandelen spreken we van ‘ongedekt’ schrijven, waartoe de bank een garantie of zgn. margin verlangt. Deze wijze van handelen is uiterst risicovol gezien de leveringsplicht. U moet dan tegen een hogere prijs leveren, waarbij het risico onbeperkt is.

Tegelijkertijd kan ook een optie worden geschreven om in het bezit van de onderliggende waarde te komen. Stel, de koers staat op € 60, maar u wilt de aandelen kopen tegen een prijs van niet meer dan € 50. Nu schrijft u een put om binnen een bepaalde looptijd in het bezit te komen van 100 aandelen of zoveel meer puts voor zoveel maal 100 aandelen. Wanneer de koers van het aandeel inderdaad het niveau van € 50 haalt dan bent u verplicht om de aandelen tegen die prijs af te nemen. U kunt dan de betaalde premie beschouwen als inzet op verlaging van de aankoopprijs. Als daarentegen de koers niet beneden de € 50  komt dan hoeft u niet te kopen maar blijft de premie wel in uw bezit. En dit geldt wederom ook bij het verstrijken van de looptijd. Wel is het zo, dat uw bank verlangt, dat u die verplichting kunt nakomen en eist daarvoor een bepaalde garantie.

Indien de schrijver tussentijds van zijn verplichting wil worden ontslagen, kan hij dat doen door het terugkopen van dezelfde optie als hij heeft geschreven. Uiteraard kan hij dit alleen doen zolang hij nog niet is aangewezen om aan zijn verplichting te voldoen.

Let wel, de koper van een optie koopt een recht (tot uitoefening) niet de plicht, terwijl een schrijver altijd een verplichting aangaat. In ruil voor die verplichting ontvangt hij dan een premie. In het concrete geval van het schrijven van een calloptie heeft de schrijver (verkoper) aan de koper het recht verleend de onderliggende waarde tegen de uitoefenprijs te kopen.

Desgevraagd zal de schrijver dus moeten leveren (leveringsplicht). Schrijvers en kopers gaan van tegengestelde verwachtingen uit. De koper van een calloptie verwacht een stijging van de onderliggende waarde, terwijl de schrijver juist van een stabiele of dalende koers uitgaat.

Samenvatting rechten en plichten

 

Koper

Verkoper
kooprecht

leveringsplicht
betaalt premie

call

ontvangt premie
verkooprecht

afnameplicht
betaalt premie

put

ontvangt premie